1500 TL Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava

Kullanım Koşulları

 "Üye ismi" ismi belirlerken ahlaka ve hukuka aykırı isimler belirlenemez. Bu üye isimleri üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal edecek nitelikte olamaz. Bu durumlarda www.hatayhasciftlik.com sitesi yönetimi bu üye ismi ile üyelik oluşturmaya izin vermeyeceği gibi oluşturulmuş olsa dahi istediği zamanda ve şekilde bu üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir.

2. Üye iş bu sözleşmenin kabulü ile kendisine 6563 sayılı yasa ve ilgili mevzuat uyarınca www.hatayhasciftlik.com sitesi yönetimi tarafından mal ve hizmetlerinin tanıtılması, pazarlanması, işletmesinin tanıtılması ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla üyenin elektronik iletişim adreslerine, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her tür iletinin gönderilmesine muvafakat etmektedir.

3. Üyeler yorum ve beğenilerinde genel ahlak ve hukuk kurallarına aykırı kullanımda bulunamazlar. Bu türden iletilerin tespiti halinde www.hatayhasciftlik.com üyeye haber vermeksizin ve gerekçe göstermeksizin ilgili iletiyi kaldırabilir ve üyeliği tek taraflı olarak askıya alabilir ve sonlandırabilir. Üyenin bu duruma itiraz ve şikayet hakkı olup başvuru üzerine www.hatayhasciftlik.com sitesi yönetimi tarafından verilecek karar kesindir.

4. Üye ismi ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerle paylaşılmaması tamamen Üye’'lerin sorumluluğundadır. Hukuka aykırı olarak ele geçirilmiş üye hesaplarının askıya alınması veya sonlandırılması www.hatayhasciftlik.com sitesi yönetiminin takdirindedir.

5. www.hatayhasciftlik.com sitesi yönetimi istediği zamanda ve şekilde bu kullanıcı koşullarını tek taraflı olarak değiştirebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.

6. İşbu Kullanıcı Koşulları’nın uygulanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Hatay Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.